Infolinka  Tel:  +420 226 523 525 / 9:00 - 20:00 /  Oficiální internetový obchod prvního monobrand obchodu Victorinox v ČR

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje hodinářského zboží mezi společností KOSCOM HODINKY s.r.o. (dále jen „Prodávající“) a jejími zákazníky (dále jen „Kupující“).

Prodávající: Prodávajícím je společnost KOSCOM HODINKY s.r.o., která je registrovaným podnikatelským subjektem s IČ 28979745 a registrovaným plátcem DPH s DIČ CZ28979745, zabývající se prodejem hodinářského zboží a elektroniky.

Kupující: Kupující při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., (Občanský zákoník), jakož i předpisy souvisejícími.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupujícím se pro potřeby čl. VI těchto VOP rozumí spotřebitel dle části IV., hlavy I., dílu IV zákona č. 89/2012, občanského zákoníku.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

III. Otevírací doba

Prodejna na adrese Dušní 924/2, 110 00 Praha 1 (dále jen „Prodejna“):
Po-Ne: 9:00 - 20:00.

Objednávky přes internetový obchod na adrese www.vxstore.cz:
24 hodin denně, 7 dní v týdnu

IV. Ceníky

V internetovém obchodě jsou vždy aktuální a platné ceny pro internetový obchod. Ceníky platné pro Prodejnu jsou k dispozici v Prodejně.

V. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, Prodávající Kupujícímu předem potvrdí telefonicky nebo e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je Prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud Kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.

VI. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy v případě, že Spotřebitel objednal zboží jiným způsobem než osobně v provozovně Prodávajícího. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 14 dní od doručení.

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, má Spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně . Rozhodne-li se Spotřebitel pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

  • Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu info@vxstore.cz) s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:…………………...". Datum a podpis.
  • Zboží odesílané a doručené zpět na adresu Prodávajícího musí být nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) . Poštovné a další náklady na vrácení produktu platí kupující. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má Prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
  • Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, a zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí Spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Jestliže Spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který je nabízen, bude mu vrácena pouze částka odpovídající nákladům na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

VII. Informace o produktech

Informace o zboží nabízeném v internetovém obchodu Prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

VIII. Platební podmínky

  • platba v hotovosti nebo platební kartou při osobním převzetí zboží
  • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka dopravce)

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.

IX. Dodací podmínky

Osobní odběr (zdarma): Objednané zboží je možné vyzvednout v Prodejně po potvrzení objednávky.

Zasílání přepravní službou - Objednané zboží bude odesláno přepravní službou PPL nebo Zásilkovna (dle výběru Kupujícího). Podmínkou odeslání v den objednávky /pracovní den/ je vytvoření objednávky do 12:00 hodin /pokud bude zboží skladem/. Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Při nákupu zboží nad 1 000,- Kč a doručení po ČR hradí náklady na dopravu zboží Prodávající.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@vxstore.cz, u dopravce zahájit reklamační řízení a kopii zápisu o tom neprodleně zaslat e-mailem či poštou Prodávajícímu. Pokud nedojde k zahájení reklamace poškozeného zboží v den převzetí, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky nebude brán zřetel.

XI. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího.

XII. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

XIII. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 5. 2020 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Aktualizováno 1. 5. 2020